• Verdiepingscursussen

  • 1

08 Tekening volle vrouw in gele jurkIn deze cursus leer je kleuren te analyseren en de werking van kleuren ten opzichte van elkaar te herkennen. Want dat is een vereiste om een goed Kleuradvies te kunnen geven. Dat geldt niet alleen voor Image Consultants, maar ook andere beroepsbeoefenaars die professioneel met kleur te maken hebben.

Zorg dat je je verder ontwikkelt.

Je krijgt in de eendaagse Verdiepingscursus Kleurenleer meer achtergrondinformatie over Kleurwerking en de Kleurenleer van Johannes Itten. Als je inzicht hebt in het effect van kleuren op elkaar én je kent de kleurcontrasten, dan kan je je Kleuradvies verder verdiepen. Je bent je dan immers meer bewust van de toepassing van kleur in kleding, gebouwen, interieurs of in vrij werk.
In deze Verdiepingscursus leer je met illustratief materiaal de verschillende kleurcontrasten te analyseren en toepassingen te bedenken voor de praktijk.

Tarief en docent.

kleurenleer P9085601 kopieHet tarief voor deze eendaagse cursus is € 150,- (excl. BTW). Docente is Anneke Dercksen.

Data en locatie.

Zodra minstens zes cursisten zich hebben aangemeld, bepalen we samen een datum. Nadere informatie en aanmelden via 06 225 66 759 of via info@regienstrategier.nl Deze Verdiepingscursus is inclusief koffie, thee, lunch en reader. De tijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Adres: Hogebrinkerweg 12, 3871 KN Hoevelaken.

 

78Color System©
Het unieke systeem
voor Kleurenanalyse en Kleuradvies.

Als Kleuradviseur maak je gebruik van het 78Color System© en de daarbij behorende 78Color Products©.

Met dit unieke kleursysteem kun je Afbeelding 78Color System©je klant veel kleurnuances laten zien. Dat werkt snel, overzichtelijk en is veelzijdig.

Het 78Color System© is bovendien flexibel: het biedt je vele manieren om tot een goede kleurenanalyse te komen.

Sommige mensen zijn te typeren door één kleurkenmerk, anderen door twee en weer anderen door drie. Zo kan iemand 'warm' zijn, een ander is 'warm-diep' en weer een ander is 'warm-diep-gedempt'. Er zijn 78 combinatie-mogelijkheden voor vrouwen. Voor iedere combinatie-mogelijkheid is een Personal Color Card© ontworpen.

© Het auteursrecht op alle producten van Regien Strategier is beschermd via Pictoright.

Regien Strategier
Opleidingen

> Kleurconsulent
> Stijlconsulent
> Image Consultant
> Skin Color Specialist

Hogebrinkerweg 12 
3871 KN  Hoevelaken
06 225 66 759