Uiterlijk en identiteit

Coach je klanten in hun proces om uiterlijk en identiteit te verbinden

Uiterlijk en identiteit

de opleiding

De opleiding Uiterlijk en Identiteit voegt een nieuwe dimensie toe aan het vak van de imago styling. Echter iedere beroepsgroep, die mensen begeleid in hun weg naar zelfvertrouwen, welbevinden, eigenwaarde en die een vermoeden heeft, dat het uiterlijk hierbij een blokkerende rol speelt, kan zich potentieel gesterkt voelen met de kennis en kunde die deze opleiding biedt. De opleiding speelt in op een maatschappelijke behoefte aan meer bewustzijn en duurzaamheid. In onze methode staat de persoonlijkheid, het welbevinden en het bewustzijn van eigen keuzes centraal. Het vinden van de eigen kledingstijl wordt gestuurd door processen die van binnen en van buiten plaatsvinden.

In de eerste decennia van ons vak hebben we adviserend gewerkt. Met een kleur- of stijladvies leert de klant op een nieuwe manier naar haar uiterlijk kijken, maar in hoeverre wordt dit vanuit het innerlijk gedragen en is de verandering duurzaam? Door eerst een antwoord te vinden op de vraag wie ben ik? kunnen we de klant helpen haar eigen schoonheid, eigenheid en persoonlijke stijl te herkennen en uitdragen. Daarbij wordt duidelijk dat de ontwikkeling van de eigen stijl en persoonlijke groei hand in hand gaan.

Dat is ook meteen de kern van de opleiding Uiterlijk en Identiteit: we beginnen bij de persoonlijkheid. We laten de adviserende rol los en daarmee het keurslijf van het uiterlijk, om eerst te kunnen bepalen wat goed, echt, authentiek voelt. We werken van binnen naar buiten en andersom. Met name waar belemmerende overtuigingen een blokkade vormen om de uiterlijke schoonheid te kunnen zien en uitdragen. Kortom, deze opleiding zet de klant centraal in al haar facetten. Daarmee is deze methode een antwoord op veel meer dan een leuke garderobe. Innerlijke ontwikkeling en onvervulde verlangens krijgen een kans.

Het vak van Imagostylist vraagt een andere manier van kijken en werken:

 • Niet langer adviserend, maar begeleidend, coachend. De klant gaat zelf onderzoekend aan het werk.
 • De klant gaat de eigen stijl verkennen, herkennen en uitdragen.
 • De klant gaat beseffen, dat onzekerheid over het uiterlijk vaak van binnen begint, daar moet dus ook een begin gemaakt worden met de oplossing.
 • Duurzame veranderingen en persoonlijke groei vragen tijd. Je aanbod verandert van losse adviezen naar langere trajecten, waarbij je voor langere tijd met de klant mee mag lopen.
 • Het gereedschap blijft kleding en de oefeningen zijn kleding gerelateerd. Dat maakt de werkvormen speels, luchtig en creatief en tegelijkertijd is er alle ruimte voor diepgang.
 • De werkvormen en theorie zijn gebaseerd op onze jarenlange werkervaring en (waar mogelijk evidence based) positieve psychologie.

Deze opleiding is voor jou als:

 1. Je de rol van het uiterlijk als expressiemiddel en non-verbaal communicatiemiddel wil leren begrijpen.
 2. Je het verschil wil laten zien tussen ‘er op je mooist uitzien’ naar ‘ontspannen jezelf zijn’.
 3. Je een nieuwe groep klanten wilt aanspreken, voor wie het uiterlijk een uitdaging is, waar hardnekkige patronen aan ten grondslag kunnen liggen.
 4. Je klant over langere tijd wil coachen, omdat patronen tijd nodig hebben om te veranderen.

Wat gaan we doen?
In deze opleiding leer je de wisselwerking tussen uiterlijk, kleding, identiteit, persoonlijke ontwikkeling en expressie begrijpen. Je leert de klant om anders naar zichzelf te kijken en de kledingkast als effectief creatief gereedschap in te zetten. Je geeft de klant de eigen regie door inzichten en bewustwording.

 1. Een nieuwe werkwijze biedt nieuwe mogelijkheden
  Steeds meer zien we dat cursisten hun nieuw opgedane kennis koppelen aan vakgebieden die raakvlakken hebben met ons vak (coaches, psychologen, (zang)pedagogen, kappers, eigenaren van kledingwinkels, loopbaancoaches etc.). Daarnaast spreken wij met deze verdieping een nieuwe laag klanten aan. Het innerlijk kan uit balans zijn door onvrede over het uiterlijk. Een eigen stijl ontwikkelen gaat altijd hand in hand met wie iemand van binnen is, maar daar zit meteen het dilemma. Er is daardoor een toenemende noodzaak aan begeleiding over een langere periode. Het kost tijd om te herkennen hoe je uiterlijk invloed uitoefent op wie je bent en hoe je functioneert. En andersom misschien nog wel meer.
 2. Concreet
  Door middel van een scala aan oefeningen, gesprekstraining, beeldmateriaal en onderlinge gesprekken gaan we intensief aan de slag. Je doorloopt zelf het hele proces, waardoor jij het traject van je klant beter kunt inrichten. We hebben het daarbij niet alleen over de inhoud en werkvormen die je kunt toepassen, maar ook over de opbouw van trajecten en de PR om potentiële nieuwe klanten de meerwaarde en effecten van deze nieuwe dienstverlening te laten zien.
 3. Wat vraagt deze training van jou
  Naast de motivatie om je doelgroep op deze manier te willen verbreden en vergroten, moet je bereid zijn om tijd te steken in onderzoek en oefening. Het huiswerk ligt in het verlengde van je huidige werk. De benodigde tijd is afhankelijk van hoe je zelf werkt. De lessen zijn eens per maand, over een periode van een half jaar. In die tijd doorloop je met 4 proefpersonen een traject.

Waarom:
Het doel van ons vak is altijd geweest de klant te laten stralen, echter steeds meer raken we ervan doordrongen dat ons werk meer dan alleen het uiterlijk beslaat. Blokkades zitten vaak in de weg van de wens om persoonlijke kledingkeuzes te maken. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling steeds vaker een uitgangspunt voor een traject, evenals andere onderliggende behoeften. Niet iedereen weet die vertaalslag te maken. Daarmee wordt het gesprek en het traject met je klanten belangrijk en anders. Het vraagt om technieken waarbij je je klant niet slechts adviseert, maar waarbij je handvatten biedt om zelfvertrouwen op te bouwen in een aantrekkelijke ontdekkingstocht naar zichzelf, met als geweldige bonus een innerlijk besef van de eigen kledingstijl. Dat is waarmee we in deze opleiding aan de slag gaan.

Ervaring van cursist:

Ik ben al jaren image consultant en in de praktijk waren er grofweg twee soorten klanten. De ene groep pakt je kleur- & stijladviezen op. Je ziet in de loop van de tijd een verandering ontstaan in de keuzes die de klant maakt en ze krijgt daar zelfvertrouwen door. De andere groep zegt ‘ja en amen’ op datgene wat je aanreikt, maar in de praktijk zie je maar mondjesmaat een verandering. Er blijft bij die klant nog steeds een stukje onvrede bestaan. In de gesprekken met deze laatste groep klanten liep ik er tegen aan dat ik met het adviseren niet verder kwam. Ik wilde meer tools in handen krijgen om de trajecten op een coachende manier aan te vliegen, zodat je naar mijn verwachting de klant beter kon begeleiden en daarmee verder helpen. 

De opleiding heeft daarin zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Juist de toevoeging om je klant op een coachende manier te begeleiden had voor mij meerwaarde. Niet alleen voor mij zelf, maar dat is ook wat ik terug heb gekregen van de proefklanten. Een aantal daarvan had ik bewust gevraagd uit de tweede (bovengenoemde) groep. Eén klant verwoorde het zo: “Door middel van de coachende vragen neem je mij mee in het denkproces en op het juiste moment, wanneer ik er voor open sta, voeg jij je kennis toe, zodat ik datgene wat wordt aangereikt veel beter kan vatten en kan toepassen”.

Ik merk dat het zelfvertrouwen bij de klant daardoor groeit. Je leert haar zelfstandig haar eigen keuzes te maken op basis van wie zij is en wat zij wil. Dan kan het erop uitdraaien dat haar keuzes niet overeenkomen met wat er op dat moment in de mode is of wat de ongeschreven norm zou zijn. Maar omdat de klant de keuze bewust heeft gemaakt, is ze er blij mee, omdat het bij haar zelf past. En dat zelfvertrouwen straalt ze uit en maakt dat het authentiek is. 

Tijdens de opleiding hebben wij, als cursisten, zelf ook het traject afgelegd en is mij nog duidelijker geworden hoe je kledingkeuzes verbonden zitten aan je persoonlijkheid. Dat maakt dat ik als stijl- en identiteitscoach nu meer de ongeschreven norm kan loslaten en de klant toch zelfvertrouwen kan geven in haar kledingkeuzes, omdat ik nu eenmaal niet die klant ben. Wat zij kiest is goed, omdat zij zij is.  

Deze nieuwe manier van werken wordt daarom ook mijn standaard manier van werken, die ook beter aansluit bij de behoeften van mijn klant, namelijk om een authentieke eigen stijl te ontwikkelen. 

Nanda Otten – Duvekot

identiteit-trainin
RSO opleiding Stijl

Uiterlijk en Identiteit

Info

Anneke is Integraal Imago Consultant en docent Kleur bij RSO. Zij schreef het boek: ‘Mooi is de kracht van je eigen stijl’. Haar werkwijze kenmerkt zich door de focus op identiteit, uiterlijk en kleding, zodat de klant zichzelf gaat waarderen en er zelfvertrouwen ontstaat.

Dorine is mode-ontwerper, image consultant en life coach. Zij combineert ACT coaching  met kleur en kleding om zo de identiteit en eigenheid van haar klanten naar buiten te brengen.

Deze twee docenten zijn niet alleen heel creatief en veelzijdig, maar zijn ook ervaren docenten op het gebied van textiel, kleding en/of imago.

Bij de training ontvang je een uitgebreide reader en een werkboek met oefeningen die je in je praktijk kunt gebruiken. Door alle oefeningen eerst zelf te doorlopen, kun je straks extra waarde bieden aan je klant.

1ste lesMaandag 5 februari 2024
2de lesMaandag 4 maart 2024
3de lesMaandag 8 april 2024
4de lesMaandag 6 mei 2024
5de lesMaandag 10 juni 2024

 € 1.950,00

Deze opleiding is inclusief koffie, thee en lunch, reader en materialen. De tijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. 

Meer informatie of aanmelden? Stuur ons een bericht.

Schuiven naar boven
Right Menu Icon